Leveringsvoorwaarden


Elinekes Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Elinekes Design.

Het gebruik van fotomateriaal en tekst van deze website is niet toegestaan zonder
nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Elinekes Design.

Ieder wandbord is handgemaakt en dus uniek, waardoor u accepteert dat het bestelde artikel geen identieke kopie is van het voorbeeld.

Alle prijzen op de website zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.